УДОБСТВА

За село Велика: Селцето е природна забележителност, тъй като се намира в подножието на Странджа планина, заобиколено е от два язовира и река и е само на 3 км. от Черно море. Старото име на селото е Потурнак, а преди това е било известно като Велибаш. Първоначално то се е намирало в м. Църквището.

Туристически забележителности в околноста

Тракийски скално светилище

Намира се в м. Сечен камък на 4км. западно от от село Изгрев. Върху повърността на скалата ясно личат изкуствено издълбани улеи и заравнени повърхости.

Защитена местност Марина река

ЗМ Марина река се намира в границите на Природен парк Странджа и е разположен около едноименната река. До защитената местност води интересна еко-пътека "Марина река - Живият музей на терциерна Европа".

Частна ботаническа градина

Частната ботаническа градина на сем. Серафимови съдържа над 1700 вида кактуси и още толкова разстителни вида характерни за тропичния климат.